Boeken voor Bomen: steun aan herbebossingsproject

ATOS steunt door de verkoop van boeken in Snuffel maandelijks een herbebossingsproject in Kananga, Congo.

De grote bezieler van dit project was Johan Venken. Hij was al jaren lid van de vzw ATOS waarvan Snuffel deel uitmaakt en sinds hij naar Congo trok om daar ontwikkelingswerk te gaan doen, heeft vzw ATOS hem altijd gesteund. Eerst zijn werk met straatkinderen, later vooral als trekker van het herbebossingsproject, dat perfect aansluit bij wat Snuffel doet (bomen werden boeken, die in Snuffel een nieuw leven krijgen én nieuwe bomen opleveren). Johan Venken overleed op 18 oktober 2017 na een korte ziekte in Congo, slechts 58 jaar oud. Hij leeft echter voort in zijn werk dat ATOS / Snuffel verder ondersteunt.

Johan

Lees meer over herbebossing en andere projecten op de website van ORS-Kananga

Bij bijzondere gelegenheden zoals het 25- en 30-jarig bestaan van Snuffel werden er speciale acties op touw gezet om het herbebossingsproject meer bekendheid te geven.

30 jaar Snuffel

In november 2014 blies Snuffel 30 kaarsjes uit. Dit werd een jaar lang gevierd met allerlei acties. De startdag op 30 november leverde alvast € 1.271 op voor het herbebossingsproject in Kananga. Goed voor 1.271 nieuwe bomen, want 1 euro = 1 boom.

MEER INFORMATIE OVER HET HERBEBOSSINGSPROJECT

Boeken in bomen

Vrijwilligers van Snuffel zorgden voor een sensibiliseringsactie voor het herbebossingsproject. Tussen 26 november en 9 december 2014 werden vijf bomen in de Hasseltse binnenstad getooid met versleten boeken die een mooi kleurtje hadden gekregen.


25 jaar Snuffel

Boeken voor Bomen

Ter gelegenheid van zijn 25-jarig bestaan ging Snuffel in 2010 met Boeken voor Bomen zelf naar de mensen toe. Studenten product design van de Media en Design Academie Genk maakten met afvalhout unieke boekenrekken. Snuffel vulde deze met uitgelezen boeken en plaatste ze in horecazaken, bibliotheken, enzovoort in Hasselt en omstreken. Daar kon je een boek niet alleen lezen, maar ook kopen.

De opbrengst van deze verkoop ging integraal naar het herbebossingsproject in Kananga (Congo). Bij het afronden van de actie eind juni 2010 was dat bijna 2.000 euro.

In de volgende jaren is Snuffel het herbebossingsproject blijven steunen en bij het 30-jarig bestaan stond Boeken voor Bomen weer mee centraal.

1 euro = 1 boom!